Regressietherapie

Regressietherapie

Als je wordt geboren ben je puur je ziel; je bent als het ware een bal van gevoel. Als er iets is gaat een baby huilen bv bij honger of bij behoefte aan geborgenheid. Een baby vraagt er niet naar of je dat goedvindt of dat het je uitkomt. Hij reageert puur instinctief.
Door onze opvoeding krijgen we geleerd wat wel en niet mag of goed en niet goed is. We worden ons bewust van ons uiterlijk en leren het verschil tussen mooi en niet mooi. We krijgen te maken met oordelen van anderen en gaan geloven wat anderen van ons vinden ( je maakt je de mening van een ander eigen). Daar kun je heel veel last krijgen.  Zoveel dat bv angst of jezelf niet mooi of goed genoeg vinden je belemmert om te groeien in je werk, relaties of je leven.
We spreken dan van blokkades. Blokkades kun je ook opbouwen als je onderhevig bent geweest aan fysiek- en/of seksueel misbruik of pestgedrag. Onvoldoende steun of verwaarlozing door de opvoeders kan ook tot belemmeringen  leiden. Regressietherapie is een mooie manier  om aan je blokkades te werken. De mens heeft de beschikking over het vermogen om zichzelf te genezen, echter  we zijn eigenlijk vergeten hoe we onszelf kunnen genezen van onze pijn , verdriet , angsten etc. Maar onze ziel weet dat gelukkig wel nog. Als je diep genoeg in hypnose ( trance) bent kom je weer bij je ziel. Door je blokkade te vervangen door een positieve- en liefdevolle suggestie zet je genezing in werking. De toepasbaarheid is  eigenlijk heel erg breed. Zo is het mogelijk om middels regressie in contact te komen met je Innerlijke Kind en je verloren kind delen ( door een opgelopen trauma in je kinderjaren laat je kind delen van jezelf los) weer terug te halen en te verankeren in jouw Zelf.

Middels regressietherapie is het ook mogelijk om energetische koorden te verbreken. Alle mensen waar je een relatie mee hebt, een zogenaamd lijntje mee hebt aangelegd, zijn met jou verbonden middels een energetisch koord. De energie is de “lading” van de relatie, die soms negatief kan zijn en je in de greep kan houden en vervolgens leeg zuigt. Met regressie kun je kijken welke energie er in het koord aanwezig is, d.w.z. dat we gaan definiëren wat jouw blokkeert, waarom dat gebeurt en wat je zou kunnen doen om je blokkade te ontgroeien. Voor mijn gevoel is de kans van slagen dan het allergrootste. Vervolgens transformeren we de energie naar liefde door het koord te verbreken en in liefde en in ieders allerhoogste goed los te laten.  Datzelfde geldt voor situaties die zo heftig waren dat de lading als een belemmerende energie bij je achterblijft. Ook dat energetische koord kunnen we samen bekijken en verbreken.

De energie van nu vraagt van de mensheid om op zoek te gaan naar onze eigen innerlijke kracht. Ook daar kun je middels regressie aan werken. Het gaat er immers om dat je gaat kijken naar je innerlijke belevingswereld. Op deze manier kom je zowel bij je blokkades als bij je innerlijke kracht. De blokkades kunnen we samen “belichten”, wat wil zeggen: kijken wat er onder ligt en jou weer heel maken. En dat zet jou in dat deel dan weer terug in je kracht.

Regressietherapie is inzetbaar bij heel veel fysieke klachten. Ik ga echter pas met je aan je klachten werken als je medisch advies hebt ingewonnen bij een arts en/of specialist.

Ik geef de  regressiesessies  met heel mijn hart en ziel. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat alles wat je blokkeert getransformeerd kan/mag worden naar Liefde. En wat is er nu mooier en leuker om te mogen doen dan dat? Heb je een vraag over de therapie of over jezelf? Stel die vraag dan gerust, ook al herken je jezelf niet direct in bovenstaande.

Als je fysieke of psychische klachten hebt raad ik je ten allen tijde aan om medisch advies in te winnen. Het is niet aan mij om een diagnose te stellen of om op eigen houtje ziektes te behandelen zonder dat je bij een dokter bent geweest.  Regressietherapie is een alternatieve manier van genezen en staat los van het behandelplan en de voorgeschreven medicijnen van een arts. Er is in elk geval geen reden om niet samen te werken met de reguliere gezondheidszorg. Hypnotherapie is niet toepasbaar bij mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt, omdat het voor hen heel moeilijk kan zijn om te focussen op een punt. Mensen met cataract adviseer ik om eerst met hun oogarts te overleggen.