Terug naar je oorspronkelijkheid

Terug naar je oorspronkelijkheid

Al onze ervaringen vanaf de conceptie  tot aan onze jeugd noemen we ons innerlijk kind. Alle positieve ervaringen zullen ons bijblijven als mooie, blije herinneringen. Alle momenten dat je je ouders/verzorgers nodig had en ze je niet hebben gegeven wat je nodig had kunnen je de rest van je leven bijblijven als een blokkade. Dat geldt ook als je het slachtoffer bent geweest van pestgedrag of als er sprake is geweest van fysiek geweld en/of misbruik.
Het hoeft echter niet alleen maar te gaan om grote trauma’s, het kan ook om kleine of op het eerste gezicht onopvallende dingen gaan. Die sluipen er soms ongemerkt in, planten een zaadje en gaan een leven lang mee totdat jij je ervan bewust wordt dat er iets aan je knaagt. Ik kan je leren hoe je je eigen blokkades kunt zien/voelen, door je in contact te brengen met je eigen pure goddelijke kern, je zogenaamde nulpunt. We gaan dan samen in een veilige setting kijken en definiëren wat jou blokkeert EN wat je nodig hebt om weer in je oorspronkelijke kracht te komen. We gaan het gezette kader open breken en  vervangen de blokkade voor een voedende en positieve energie. Dit is niet moeilijk om te leren en geeft heel snel resultaat.

De energie van nu vraagt van de mensheid om op zoek te gaan naar onze eigen innerlijke kracht EN ware Zelf en om van daar uit ons leven vorm te geven. Ieder met zijn of haar unieke Zijn en talenten. We zijn allemaal gelijk(waardig) maar niet allemaal hetzelfde.
Ik ga graag met jou op zoek naar de unieke kleuren en klanken van jouw Ziel.

Als je fysieke of psychische klachten hebt raad ik je ten allen tijde aan om medisch advies in te winnen. Het is niet aan mij om een diagnose te stellen of om op eigen houtje ziektes te behandelen zonder dat je bij een dokter bent geweest.