Regressietherapie

Regressietherapie

Al onze ervaringen vanaf de conceptie  tot aan onze jeugd noemen we ons innerlijk kind. Alle positieve ervaringen zullen ons bijblijven als mooie, blije herinneringen. Alle momenten dat je je ouders/verzorgers nodig had en ze je niet hebben gegeven wat je nodig had kunnen je de rest van je leven bijblijven als een blokkade. Dat geldt ook als je het slachtoffer bent geweest van pestgedrag of als er sprake is geweest van fysiek geweld en/of misbruik.
Het hoeft echter niet alleen maar te gaan om grote trauma’s, het kan ook om kleine of op het eerste gezicht onopvallende dingen gaan. Die sluipen er soms ongemerkt in, planten een zaadje en gaan een leven lang mee totdat jij je ervan bewust wordt dat er iets aan je knaagt. Regressietherapie is een hele mooie methode om eens te gaan kijken naar jouw ervaringen en belevingswereld. Indien het gewenst is breng ik je middels regressie in contact met jouw innerlijk kind. Je kunt terug naar je eigen pure kern, naar jouw ware Zelf en daar met mij samen in alle veiligheid de vinger op de pijnlijke plek leggen. We onderzoeken samen welke kwaliteiten je in je kindertijd hebt los gelaten en gaan ze weer terug halen en verankeren in je Zelf.

Middels regressietherapie is het ook mogelijk om energetische koorden te verbreken. Alle mensen waar je een relatie mee hebt, een zogenaamd lijntje mee hebt aangelegd, zijn met jou verbonden middels een energetisch koord. De energie is de “lading” van de relatie, die soms negatief kan zijn en je in de greep kan houden en vervolgens leeg zuigt. Met regressie kun je kijken welke energie er in het koord aanwezig is, d.w.z. dat we gaan definiëren wat jouw blokkeert, waarom dat gebeurt en wat je zou kunnen doen om je blokkade te ontgroeien. Vervolgens transformeren we de energie naar liefde door het koord te verbreken. Datzelfde geldt voor situaties die zo heftig waren dat de lading als een belemmerende energie bij je achterblijft. Ook dat energetische koord kunnen we samen bekijken en verbreken.

De energie van nu vraagt van de mensheid om op zoek te gaan naar onze eigen innerlijke kracht EN ware Zelf en om van daar uit ons leven vorm te geven. Ieder met zijn of haar unieke Zijn en talenten. We zijn allemaal gelijk(waardig) maar niet allemaal hetzelfde.
Ik ga graag met jou op zoek naar de unieke kleuren en klanken van jouw Ziel.

Regressietherapie is inzetbaar bij heel veel fysieke klachten. Ons lichaam is het vervoermiddel van onze ziel. Negatieve ervaringen die niet op een effectieve manier worden verwerkt kunnen in ons lichaam worden opgeslagen en als fysieke pijn worden ervaren en indien ze blijven bestaan blijvende schade aanrichten. Let wel: ik ga echter pas met je aan je klachten werken als je medisch advies hebt ingewonnen bij een arts en/of specialist.

Ik geef de  regressiesessies  met heel mijn hart en ziel. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat alles wat je blokkeert getransformeerd kan/mag worden naar Liefde. En wat is er nu mooier en leuker om te mogen doen dan dat? Heb je een vraag over de therapie of over jezelf? Stel die vraag dan gerust, ook al herken je jezelf niet direct in bovenstaande.

Als je fysieke of psychische klachten hebt raad ik je ten allen tijde aan om medisch advies in te winnen. Het is niet aan mij om een diagnose te stellen of om op eigen houtje ziektes te behandelen zonder dat je bij een dokter bent geweest.  Regressietherapie is een alternatieve manier van genezen en staat los van het behandelplan en de voorgeschreven medicijnen van een arts. Er is in elk geval geen reden om niet samen te werken met de reguliere gezondheidszorg. Hypnotherapie is niet toepasbaar bij mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt, omdat het voor hen heel moeilijk kan zijn om te focussen op een punt. Mensen met cataract adviseer ik om eerst met hun oogarts te overleggen.